UWAGA! Przedłużyliśmy termin rejestracji na konferencję – do 17 maja 2017 r.!

17 maja 2019 r. – ostatni dzień rejestracji na Konferencję

20 maja 2019 r. – informacja o akceptacji abstraktów

20 maja 2019 r. –  termin wniesienia opłaty konferencyjnej

23 maja 2019 r. – warsztaty praktyczne

24 maja 2019 r. – konferencja

15 czerwca 2019 r. – ostateczny termin przesłania artykułów do monografii