24 maja 2019 r. III Konferencja naukowa z cyklu:

„Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców”

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na III Ogólnopolską Konferencję Naukową adresowaną do młodych adeptów nauki. 

Celem konferencji jest analiza współczesnych problemów ekonomicznych widzianych z perspektywy młodych naukowców. Na inicjatywę składają się wspólne badania młodych naukowców, forum dyskusji i popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki. Konferencja to także okazja do przedstawienia innowacyjności stosowanych rozwiązań, działalności przedsiębiorstw oraz kierunków współpracy nauki i gospodarki w ramach badań interdyscyplinarnych. 

W tym roku Konferencji towarzyszą bezpłatne WARSZTATY PRAKTYCZNE!!!

Warsztaty praktyczne odbywają się 23 maja 2019 r. w godzinach 15:00 – 18:00.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • uwarunkowania innowacyjności gospodarki
 • zrównoważony rozwój
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • rozwój lokalny i regionalny
 • instytucje i ich znaczenie w gospodarce
 • rynek pracy
 • finanse publiczne i polityka fiskalna
 • handel wewnętrzny
 • i międzynarodowy
 • ekonomia behawioralna

RADA PROGRAMOWA:

 • prof. dr hab. Robert W. Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 • dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. dr hab. Kazimierz S. Meredyk – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Citkowski – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Tomasz Poskrobko – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Katarzyna Wierzbicka – Uniwersytet w Białymstoku

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Wiesław Dembowski – Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Julita Augustyńczyk – Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Sebastian Kołtun – Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Marta Maksimczuk – Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Małgorzata Roszkowska – Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Izabela Sarosiek – Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Karolina Sawośko – Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr inż. Katarzyna Wasiluk-Maksymiuk – Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Andrzej Wierzchowski – Uniwersytet w Białymstoku