Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii:

  • najlepsze artykuły zostaną opublikowane w monografii, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku (Wydawnictwo UwB znajduje się na Liście Wydawnictw MNiSW),
  • pozostałe artykuły zostaną opublikowane w monografii, która ukaże się nakładem Wydawnictwa PTE (5 pkt. MNiSW).

Dodatkowo Rada Programowa dokona kwalifikacji artykułów do czasopisma “Optimum. Economic Studies” (10 pkt. MNiSW).

Czasopismo  „Optimum. Economic Studies” (ISSN: 1506-7637) znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B).

Informujemy też, że złożony został wniosek redakcji Optimum w konkursie MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Procedura wydawnicza:

  • 15 czerwca 2019 r. – przesłanie artykułu
  • lipiec 2019 r. – informacja o rekomendowaniu artykułu do monografii lub czasopisma
  • wrzesień 2019 r. – recenzje artykułów publikowanych w monografii
  • grudzień 2019 r. – recenzje artykułów publikowanych w czasopiśmie „Optimum. Economic Studies”
  • 2020 r. – publikacja artykułów w monografii
  • 2020 r. – publikacja artykułów w czasopiśmie „Optimum. Economic Studies”

Artykuł należy przygotować w języku polskim, angielskim lub rosyjskim i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2019 r. na adres: younginscience2019@gmail.com
Objętość pracy wynosi nie mniej niż 20 tys. i nie więcej niż 25 tys. znaków.